Tarácsky Józsefné

Tarácsky Józsefné

1936-ban született Döbröközön. Általános iskolai tanulmányait Nagykondán végezte. Tanítói oklevelet Dombóváron szerzett.

Munkáját Vörösegyházán kezdte, majd Medgyesen és Újiregen tanított.

1967-ben került a Nagykónyi Általános Iskolába, ahol nyugdíjazásáig dolgozott.

Sok-sok év kitartó, állhatatos munkája eredményeként sok – ma már felnőtt – diákja köszönheti neki a tanulás iránti szeretetét, melynek segítségével az érettségiig, vagy a főiskoláig, egyetemi végzettségig jutott el. A keze alól kerültek ki a ma is aktívan dolgozó szakemberek, állami tisztségviselők, pedagógusok, orvosok, jogászok. Első tanítványainak gyermekeit, unokáit is taníthatta, nevelhette munkája során. Mindig örült, ha volt tanítványai felkeresték, vagy hírt adtak magukról.

Hivatásának élő ember volt, aki nem csak tudást adott, de segített diákjainak az élet minden területén a boldogulásban.

Nyugdíjba vonulása után vehette át aranydiplomáját a Szekszárdi Tanítóképző Főiskolán.

Ezután sem szűnt meg segíteni. A helyi Vöröskereszt vezetőjeként vállalt karitatív tevékenységével segítette a falu rászoruló lakosságát, intézte helyettük ügyes-bajos dolgaikat.

Szívesen segédkezett az Önkormányzat rendezvényein. Évekig a helyi Választási Bizottság elnöke volt. Aktívan támogatta az Általános Iskola munkáját, rendezvényeit is.

Élete végéig köztiszteletnek örvendett, megbecsült polgára volt a községnek.