Csató Iván 1941. május 5-én született Kocsolán. Édesapja kántortanító volt a helyi iskolában, édesanyja háztartásbeli, testvére, László, agrármérnök lett.

Édesapjához hasonlóan Csató Iván is a pedagógus pályát választotta. A Kaposvári Tanítóképző Főiskola elvégzése után Kocsolán kezdett tanítani. 1966-ban házasságot kötött. Felesége gyógyszerészként Nagykónyiba került, ahova Ő is követte. 1967 óta a Nagykónyi Általános Iskolában tanított, 1974-től 1992-ig az intézmény igazgatójaként tevékenykedett. A tanulóknak példát mutatott, életre szóló leckéket adott. Több kiváló szakember és diplomát szerző tanítvány került ki a kezei alól. Emlékezetes táborozások, kirándulások, programok szervezője volt. Diákjai és szüleik tisztelettel és megbecsüléssel tekintettek rá. 1994-ben polgármesterré választották, két cikluson át szolgálta így faluját.

E 8 év alatt is jelentős fejlődésen ment keresztül a település. Ebben az időszakban készült el a vezetékes telefonhálózat; megvalósult a Művelődési Ház felújítása. Sárdy János szülőházán emléktáblát avattak, a hagyatéka pedig emlékszobában került kiállításra. Az iskolában világosítás-korszerűsítést hajtott végre. Köztéri szobraink, és a Millenniumi emlékmű is ezen időszak alkotásai. A temető fő útja és a ravatalozó melletti Emlékezés Fala is ekkor készült. A vezetésével működő képviselőtestület döntött első ízben díszpolgári cím adományozásáról.

A Millennium évében megszervezték az első — és mindmáig egyetlen — elszármazottak találkozóját. Polgármesteri munkája befejeztével nyugdíjba vonult. Nyugdíjazása után sem szakadt el a település lakóitól, felesége munkáját segítette a gyógyszertárban. Napi kapcsolatban volt az emberekkel. Rendszeres adományokkal támogatta az Idősek Otthonát, és az Általános Iskolát. Lánya, Andrea bölcsészkart végzett és újságíró lett; fia, Iván vegyész diplomát szerzett és számítástechnikai szakember lett. Nyugdíjas éveit két unokája Margaréta és Barbara tették boldoggá.

Életpályája elismeréseként Nagykónyi Község önkormányzatának Képviselő-testülete Posztumusz Díszpolgári címet adományoz Csató Iván részére, aki példamutató emberi magatartásával kiemelkedő érdemeket szerzett az oktatás területén. A település érdekében kifejtett kimagasló tevékenységével tiszteletre méltóan szolgálta fejlődését, a közösség érdekeit és javát, hozzájárulva ezzel a község tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez.