Dr. Kovács Tamás

Dr. Kovács Tamás 1940. december 13-án a ma Nagykónyihoz tartozó Medgyespusztán született. Családos, felesége nyugállományú jogász, három gyermek édesapja és 11 unoka büszke nagyapja.

Édesanyja, Berta Julianna a dombóvári tanítóképző elvégzése után Medgyespusztán kezdett „uradalmi tanítónő”-ként dolgozni. Itt ismerkedett meg férjével, Kovács Józseffel, aki a medgyesi Esterházy-uradalomban, a Landesmann-birtokon volt intéző.

A család egy év múlva Mohácsra költözött, mert az apát az ottani téli mezőgazdasági iskolába helyezték tanárnak. Dr. Kovács Tamás az általános, majd a középiskolai tanulmányok után 1963-ban cum laude minősítéssel elvégezte a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát.

1963-ban a Kalocsai Városi Tanácson kezdett el dolgozni. 1965-től katonai pályára lépett, s a Szegedi Katonai Ügyészségen fogalmazó, majd 1968-tól ügyész lett. Eközben 1973-ban több hónapot Dél-Vietnamban a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság Magyar Tagozatának tagjaként szolgált. 1983-ban Budapestre, a Katonai Főügyészségre helyezték, ahol főügyészségi ügyésszé, 1986-tól a Budapesti Katonai Ügyészség vezetőjévé, 1989-től a Katonai Főügyészség főosztályvezető ügyésszé nevezték ki.

1990. augusztus 1-én Göncz Árpád köztársasági elnök katonai főügyésszé, legfőbb ügyész helyettessé és vezérőrnaggyá nevezte ki, majd 1994-ben altábornaggyá léptette elő. 2006-ban Sólyom László köztársasági elnök legfőbb ügyésznek jelölte, s a Parlament már elsőre nagy, 93%-os szavazattöbbséggel meg is választotta. Megbízatását 4 évig végezhette, mert az akkori törvények szerint 70 évesen, 2010. december 13-án szolgálati viszonyát meg kellett szüntetnie. 2012 szeptemberétől napjainkig az Országos Kriminológiai Intézet, igazgatói szakmai főtanácsadója, legfőbb ügyészségi főtanácsos.

Munkásságát számos hazai és nemzetközi kitüntetéssel ismerték el. Ezek közül néhányat kiemelve:

1973: Ügyészség Kiváló Dolgozója,

1998: Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje,

2001: Finkey Ferenc Díj, valamint Kozma Sándor Díj.

2002: Lengyel Köztársaság Nemzetvédelmi Minisztérium Emlékérme, valamint Brazil Szövetségi Köztársaság Katonai Főállamügyészsége Érdemrendjének Nagykeresztje.

2003: Hunyadi János Díj.

2005: Amerikai Egyesült Államok Elnöki Érdemrend.

2006: Deák Ferenc Emlékérem.

2010: Szalay László Emlékérem, valamint Pécsi Tudományegyetem „Pro Facultate” Érdeméreme.

2014: „A jog szolgálatában” Kitüntető Cím.

A kitüntetéseken kívül számos nemzetközi szervezet választotta tiszteletbeli tagjává, így a Nemzetközi Hadijogi és Katonai Társaság igazgató tanácsi tagja, valamint US ARMY JAG egyetlen külföldi tiszteletbeli tagja.

Hivatása mellett szívesen vállalt társadalmi megbízatásokat, tisztségeket. Dr. Kovács Tamás 1993-ban megszervezte Budapesten az első Nemzetközi Katonai Büntetőjogi Konferenciát, amelyet kétévente a mai napig megrendeznek. Ő alapította meg 1996-ban a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaságot, amelynek 2010-ig elnöke, azóta tiszteletbeli elnöke. A Magyar Jogászegylet alelnöke volt 2002-2010 között.

Oktatja a jövő jogászait, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar meghívott előadója.

Szülőfalujához való ragaszkodása mindvégig megmaradt, több alkalommal részt vett a település rendezvényein. Hivatalos és magánjellegű útjai során több alkalommal utazott, s utazik az Iregszemcse-Nagykónyi útvonalon, s ha szerét teheti, megtekinti hajdani szülőhelyét, az intéző lakás, s az iskola maradványait.

A 2010-es Tamási Kalendáriumban így vallott érzéseiről: „Büszkén mondom nagykónyi származásomat a gyermekeimnek, unokáimnak. Nagykónyiba érve unokáim mindig viccelődnek velem, hogy lassítsak és tisztelegjek a helységnévtáblának.”

Ezt az életpályát mérlegelve Nagykónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Díszpolgári címet adományoz, dr. Kovács Tamás részére, aki kiemelkedően jelentős munkájával, egész életművével, példamutató emberi magatartásával országosan és nemzetközi viszonylatban is olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a község tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez.

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

Dr. Kovács Tamás

nyugalmazott legfőbb ügyész,
igazgatói szakmai főtanácsadó,
legfőbb ügyészségi főtanácsos,
címzetes főiskolai docens

szül.: 1940. december 13., Nagykónyi
elérhetőség:
tel.: +36-1-356-7282 (titkárság)
+36-1-356-7566 (központ)
fax: +36-1-356-7219

Életpálya

1963 Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Kar – cum laude minősítéssel lezárt tanulmányok

1963–1965 Kalocsai Városi Tanács

1965 Szegedi Katonai Ügyészség, fogalmazó

1968 Szegedi Katonai Ügyészség, ügyész

eközben 1973-ban: Dél-Vietnamban a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság Magyar Tagozatának tagja

1983 Katonai Főügyészség, főügyészségi ügyész

1986 a Budapesti Katonai Ügyészség vezetője

1988 ezredes

1989 Katonai Főügyészség, főosztályvezető ügyész

1990 katonai főügyész, legfőbb ügyész helyettes, vezérőrnagy

1994 altábornagy

2006 legfőbb ügyész

2010. 12. 13-től nyugállományú legfőbb ügyész

2012. 09. 01-től Országos Kriminológiai Intézet, igazgatói szakmai főtanácsadó, legfőbb

Kitüntetések (számos katonai kitüntetés mellett)

1973 Szolgálati Érdemrend (Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság)

1973 Ügyészség Kiváló Dolgozója (Magyar Köztársaság Ügyészsége)

1998 Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje

2001 Finkey Ferenc Díj (Ügyészek Országos Egyesülete)

2001 Kozma Sándor Díj (Magyar Köztársaság Ügyészsége)

2002

2002 Brazil Szövetségi Köztársaság Katonai Főállamügyészsége Érdemrendjének Nagykeresztje

2003 Hunyadi János Díj (Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere)

2005 USA Elnöki Érdemrend – ’The Legion of Merit’

2006 Deák Ferenc Emlékérem (a legmagasabb jogi méltóságokból álló bizottság által adományozott igazságügyi elismerés)

2010 Szalay László Emlékérem (Magyar Jogászegylet)

2010 „Pro Facultate” Érdemérem (Pécsi Tudományegyetem)

2014 „A jog szolgálatában” Kitüntető Cím (Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége)

Egyéb elismerések

1990 az USA Szárazföldi Haderő Fellebbezési Bírósága tiszteletbeli tagja

1990 az USA Katonai Fellebbviteli Bírósága tiszteletbeli tagja

1995 Ohio Állam Nemzeti Gárdája tiszteletbeli ezredese

1997 az USA Szárazföldi Haderő Katonai Jogi Szolgálatának (JAG) – első külföldi – tiszteletbeli tagja

Társadalmi tisztségek

♦Magyar Jogászegylet volt alelnöke (2002–2010)

♦Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tiszteletbeli elnöke

♦Nemzetközi Katonai Jogi és Hadijogi Társaság Igazgatótanács tagja

♦Állami Jogi Szakvizsgabizottság tagja

♦a volt Rendőrtiszti Főiskola Társadalmi Tanács tagja (címzetes főiskolai docens)

Oktatói tevékenység

♦Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar meghívott előadója
(katonai büntetőjog)