Dr. Orbán Gyula 1946. szeptember 13.-án született Nagykónyiban. Édesapja, Orbán Gyula, a falu egyik sikeres vállalkozója volt. Édesanyja, Szilágyi Teréz, a háztartást vezette. Velük élt Nagyanyja özv. Szilágyi Józsefivé és 8 évvel idősebb nővére, Klári. Az Általános Iskolát szülőfalujában végezte, ahol életre való útravalót kapott, mert kitűnő pedagógusok vették körül. Sohasem érezte hátrányát a városi iskolában végzettekkel szemben. A jó iskola fontosságát itt értette meg először, de nem utoljára. A Tamási Gimnáziumban is jó kezekbe került. Így aztán a Budapesti Műszaki Egyetemre rögtön felvételt nyert, az érettségit követően.

Egy év katonaság után kezdte meg tanulmányait a BME Vegyészmérnöki Karán, ahol a Biokémiai és Élelmiszer- technológiai Tanszéken a tanulás mellett, három évig dolgozott. Bár tizennyolc éves korától nem a szülőfaluban lakott, de érdeklődése nem szűnt meg „kónyi” iránt. Minden változásról azonnal tudott, mert szüleivel, barátaival állandó kapcsolatban maradt. Ez fontos volt számára és ezzel, mind a mai napig így van. Az egyetem befejezése után feleségével, Bánhegyi Magdolnával, aki szintén vegyészmérnök, Tamásiban telepedtek le, ahol a VEPEX Rt.-nél dolgozott, majd annak átalakulása után ugyanott, de már a PHYLAXIA Gyógyszergyár Tamási Gyáregységének főmérnökeként folytatta a munkáját.

Közben két fiúk született, Krisztián és Miklós. Munkája mellett a közgazdasági diplomát is megszerezte. Munkahelyváltás miatt a család Szekszárdra költözött, ahol 25 évig éltek és dolgoztak. A megyei Tejipari Vállalat országosan is jegyzett üzemének lett az igazgató-helyettese, míg felesége a Tejipari Tröszt megyei képviseletét vezette. Közben, egyetemi doktori címet szerezett biokémiából. Innét került a megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás igazgató-helyettesi posztjára, amit nyugdíjba vonulásáig töltött be. Első unokájuk születése óta élnek Budapest vonzáskörzetében, fiaik családja közelében. Számos magyar és nemzetközi szabadalom szerzője, amikből humán és állatgyógyászati termékek lettek. Ezek mind a mai napig jelen vannak a magyar és nemzetközi piacokon.

Méhészeti gyógyszereik nemzetközileg is elismertek és ebben a témakörben feleségével mind a mai napig aktívan együtt dolgoznak. Alkotói munkáját Jedlik Ányos Díjjal jutalmazták; a Budapesti Műszaki Egyetem tiszteletbeli oktatója, ahol több félévben oktatott is. Fiai, közgazdász, illetve jogász végzettségűek, a magyar és amerikai egyetemek elvégzése után először neves nemzetközi cégeknél dolgoztak, majd önállósodtak és mindketten szakmájuk nemzetközileg is jegyzett, saját cégeiket vezetik. Öt unokája van és nekik próbálja most átadni mindazt, amit értékesnek és hasznosnak ítél. Így vall Nagykónyihoz való kötődéséről: „Munkám, szűkebb hazámtól hol közel, hol távolabb volt, de a szülőföld sorsa sosem volt közömbös számomra. Ezért is alakítottunk ki először Krisztián fiammal, amihez Miklós fiam is csatlakozott, az Iskolával, majd az Önkormányzattal egy szorosabb együttműködést, amit szándékaink szerint, tovább bővítünk.”

Munkássága elismeréseként Nagykónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Díszpolgári címet adományoz Dr. Orbán Gyula részére, aki kiemelkedően jelentős munkájával, példamutató emberi magatartásával országosan és nemzetközi viszonylatban is általános elismerést szerzett. Jelentősen támogatta a falu fejlődését, a helyi közösség érdekeit és javát, hozzájárulva ezzel a község tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez.