Hegedüs Károlyné, Komondy Éva 1940-ben született Győrben. Tolna megyébe 1946-ban költözött a család, így általános iskolai tanulmányait már Tamásiban végezte, majd a tanítóképző következett Dombóváron, az Apáczai Csere János Állami Tanítóképzőben.

Gyakorló évét Iregszemcsén töltötte 1958-ban, a következő évtől Alsómedgyesen, 1961-től pedig Nagykónyiban tanított.

Közben 1959-ben férjhez ment Hegedüs Károly tanítóhoz, két gyermekük született, Éva és Eszter.

A Nagykónyi Általános Iskolában 1961-től 1988-ig tanított, több nemzedék került ki a keze alól. Pedagógusként, tanítóként minden rábízott gyermekre külön figyelt, minden család gondját-baját ismerte és lehetőségei szerint igyekezett segíteni. Tanítványaiért mindent megtett, éjszakákba nyúlóan készítette a tanításhoz a segédeszközöket. Szükség esetén egyénre szabott külön foglalkozásokon is igyekezett tanítványaival elsajátíttatni az írás-olvasás és az alsó tagozatos iskolai követelmények tananyagát. Tanítványai valamennyien megfelelő alapokkal léptek a felső tagozatba.

Kezdettől aktívan bekapcsolódott a helyi közéletbe. Elsősorban szakmai területen, mint gyermekvédelmi felelős végzett lelkes, teljes értékű munkát. Feladata és szociális érzékenysége révén gyakori vendég volt a „cigánytelepen”, ahol, ha kellett, anyagiakkal (gyakran saját pénzéből is), különböző kérelmek megírásával, és jó szóval segített a gondok enyhítésében vagy megoldásában. Részt vett, illetve segítséget nyújtott az akkori tanácsnak a cigánytelepek felszámolásában is.

Realitására és józan ítélőképességére mindig lehetett számítani.

1967-től tagja volt a Községi Tanácsnak is, 1985-ben pedig megyei tanácstaggá is megválasztották. Emellett több társadalmi funkciót is ellátott. 1971-től a Kop-ka ÁFÉSZ igazgatósági tagja volt, ahol mindig Nagykónyi érdekeit képviselte a döntések során.

Számtalan felelősségteljes tevékenysége mellett részt vett a falu kulturális életében is, tánccsoportot hozott létre és vezetett éveken át.

1988.augusztus 1-től a település lakóinak teljes bizalmát élvezve Nagykónyi tanácselnöke lett, majd faluvezetői munkáját a rendszerváltás után is folytathatta, mint polgármester.

A 80-as évek végén megyei tanácstagként segítette az Idősek Otthona létrejöttét.

Polgármesterként töltött ciklusa alatt végzett munkáját sok, értékes beruházás fémjelzi, melyek közül a legfontosabbak:

  • az új sírház és az urnafalak létesítése,
  • Medgyespusztán vezetékes ivóvízhálózat kiépítése,
  • a Kossuth utca kiépítése,
  • a Bársony utca szilárd burkolattal való ellátása,
  • a Kultúrház tetőcseréje, rekonstrukciója,
  • a központi buszmegálló megépítése,
  • az önkormányzat részére ARO gépkocsi beszerzése.

 

Messzemenőkig kihasználta az akkori időszak pályázati lehetőségeit, emellett számtalan közérzetjavító intézkedés dicséri vezetői munkáját.

Hegedüs Károlyné településvezetőként mindent megtett a falu lakosságmegtartó képességének növeléséért.

Nyugdíjba vonulása után sem fordított hátat az embereknek. A mai napig is gondos odafigyelést kapnak tőle a segítséget kérők hivatalos ügyeik intézésében, és a hivatalos papírok kitöltésében is.

Emberi tulajdonságai, pedagógusi munkája és vezetői tevékenysége révén méltó az elismerésre.

Munkássága elismeréseként Nagykónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Díszpolgári címet adományoz Hegedüs Károlyné részére, aki a település érdekében kifejtett kimagasló tevékenységével, egész életútjával tiszteletre méltóan szolgálta fejlődését, a közösség érdekeit és javát, hozzájárulva ezzel a község tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez.