Igert József 1955.január 3-án született Nagykónyiban. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte. 1969-ben felvételt nyert a Kaposvári mezőgazdasági szakközépiskolába.

Majd Pécsre jelentkezett autószerelő iskolába, amelyet1975-ben sikeresen befejezett. A középiskolában versenyszerűen sportolt, öttusázott; innét kezdődött a lovak iránti szeretete, ami egész életében elkísérte.

Tamásiban a Volán telephelyén dolgozott 1977-ig, ekkor bevonult katonának. A kiképzés után tartalékos tisztként szerelt le, visszatért munkahelyére, ahol a munka mellett technikusi végzettséget szerzett. 1981-ben megnősült, feleségül vette Pataki Ilonát, aki élete végéig segítő, hű társa volt. 1982-ben megszületett első gyermekük Nikolett, majd 1985-ben Katalin. Lányait rajongásig szerette és büszke volt rájuk. Dolgozott a Bartina nyomdánál, majd Budapesten vállalt munkát a Tok — Díszműnél. Az itt töltött évek alatt megismerte a fővárost, melynek a későbbiekben nagy hasznát vette.

Később Tamásiban saját vállalkozásba kezdett, hogy családja közelében lehessen, autó alkatrész boltot nyitott. Majd 1991-ben társával megalakították a Lov-Ker BT-t, melyben lótartással, lovak versenyeztetésével, terményfelvásárlással foglalkoztak. Rendszerváltáskor a helyi földkiadó bizottság elnöke és a kimérések fontos szereplője volt 1993-ig. A kárpótlás során megszerzett földekkel mezőgazdasági vállalkozást indított a feleségével 1994-ben, melyet egészen a haláláig sikeresen irányított. A családi vállalkozásukkal másoknak is megélhetést biztosítottak. Az évek során elismert mezőgazdasági szakember lett. Mindig segítette a fiatal gazdálkodókat, ha kellett tanáccsal, ha kellett munkával. A Nemzeti Agrárkamara helyi bizottságának elnöke volt, aki a legjobban ismerte a Nagykónyihoz tartozó földterületeket.

Szívügye volt a sport. Kezdetektől szorgalmazta a faluban a futball egyesület megalakulását. Anyagilag is támogatta a csapatot az új mezek megvásárlásában. Szinte nem múlt el mérkőzés itthon és vidéken anélkül, hogy ne buzdította volna a fiúkat.

A falu életében is tevékenyen részt vett. 1998-tól önkormányzati képviselő, alpolgármester, majd megbízott polgármester volt. A 2002-es választásoktól ismét képviselő 4 cikluson keresztül, élete végéig. A település minden rendezvényén aktívan részt vett. Tisztelte a helyi hagyományokat és támogatta a hagyományőrző rendezvényeket. Az elmúlt nyáron is részt vett a falunapon. Mindhárom nap végig segített a lebonyolításban, pedig már nagyon beteg volt. Szíve-lelke volt „Kónyika”, ahogy becézte szeretett faluját. Valóban utolsó leheletéig ezért a községért és az itt élő emberekért dolgozott. Rendkívül vidám, jó humorú, jó indulatú, segítőkész, családszerető ember volt.

Munkássága elismeréseként Nagykónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Posztumusz Díszpolgári címet adományoz Igert József részére, aki a település érdekében kifejtett kimagasló tevékenységével tiszteletre méltóan szolgálta fejlődését, a közösség érdekeit és javát, hozzájárulva ezzel a község tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez.