Önkormányzati Társulás szervezeti felépítése

Pusztai László- elnök
06/30 286 0468
polgarmester@nagykonyi.hu

Niklai Gábor- elnökhelyettes
06/20 254 2337
nigabi79@gmail.com