Rendőrségi Fogadóóra

A Nagykónyi KMB fogadóórát tart minden hónap első szerdai napján egy órás időtartamban:

N a g y k ó n y i községben, a Polgármesteri Hivatalban lévő KMB irodán
10 órától – 11 óráig.

É r t é n y községben a Polgármesteri Hivatal irodahelyiségében
13 órától – 14 óráig.

K o p p á n y s z á n t ó községben a Polgármesteri Hivatal irodahelyiségében
14 órától – 15 óráig.

A fogadóóra keretein belül várjuk a lakosságot a felmerülő kérdéseikkel, problémáikkal, bejelentéseikkel, észrevételeikkel, javaslataikkal, információikkal vagy egyéb – a RENDŐRSÉG hatáskörébe- tartozó témákkal kapcsolatban.

Amennyiben nem tartózkodunk az irodán, akkor bejelentésüket az ingyenesen hívható 112 számon tegyék meg a Tamási Rendőrkapitányság felé.

Az alábbi, saját telefonszámokon és e-mail címen várjuk a lakosságtól a munkánkat segítő bejelentéseket, információkat, büntető és szabálysértési ügyben egyaránt, amelyeket minden esetben névtelenül kezelünk.

Papp Zsolt r. ftőrm. : +36-30/477-17-42, +36-20/505-23-64
Vecsei János r. tőrm. : +36-30/650-27-68
e-mail: nagykonyikmb@gmail.com
Az így nyújtott segítség közös érdekünk!
Papp Zsolt r. ftőrm. sk. Vecsei János r. tőrm. sk.
Nagykónyi Körzeti Megbízottak