Tarácsky Józsefné 1936-ban született Döbröközön. Általános iskolai tanulmányait Nagykondán végezte, majd Dombóváron tanítói oklevelet szerzett. Munkáját Vörösegyházán kezdte, majd Medgyesen és Újiregen tanított. 1967-ben került a Nagykónyi Általános Iskolába, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Sok-sok év kitartó, állhatatos munkája eredményeként sok — ma már felnőtt —diákja köszönheti neki a tanulás iránti szeretetét, melynek segítségével az érettségiig, vagy a főiskolai, egyetemi végzettségig jutottak el.

A keze alól ma is aktívan dolgozó szakemberek, állami tisztségviselők, pedagógusok, orvosok, jogászok kerültek ki. Első tanítványainak gyermekeit, unokáit is tanította, nevelte munkája során. Boldog volt, ha régi tanítványai felkeresték, vagy hírt adtak magukról. Hivatásának élő ember volt, aki nem csak tudást adott, de segített diákjainak az élet minden területén a boldogulásban. Nyugdíjba vonulása után vehette át aranydiplomáját a Szekszárdi Tanítóképző Főiskolán. A nyugdíjas évei is aktív szolgálattal teltek.

A helyi Vöröskereszt vezetőjeként vállalt karitatív tevékenységével segítette a falu rászoruló lakosságát, intézte ügyes-bajos dolgaikat. Szívesen segédkezett az Önkormányzat rendezvényein. Több cikluson keresztül a helyi Választási Bizottság elnökeként tevékenykedett. Az Általános Iskolával sem szakadt meg a kapcsolata, rendszeresen részt vett a rendezvényeken, és támogatta a programokat. Élete végéig köztiszteletnek örvendett, megbecsült polgára volt a községnek.

Munkássága elismeréseként Nagykónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Posztumusz Díszpolgári címet adományoz Tarácsky Józsefné részére, aki példamutató emberi magatartásával kiemelkedő érdemeket szerzett a község fejlődése érdekében oktatási és szociális területen. Szakmai munkájával elismerést, tiszteletet és megbecsülést szerzett községünkben, példát állítva a jelen és utókor elé.