Tisztelt Falubeliek, Nagykónyiból Elszármazottak!

Az Általános Iskola udvarán áll a Hősök szobra, amely az I. és II. világháborúban, valamint a Szovjetunióban jóvátételi munkák során elhunytak emlékére állítottak elődeink. Az emlékművet az idő vasfoga annyira kikezdte, hogy sürgős restaurálásra, átépítésre szorul, mert a repedések miatt már életveszélyessé vált. Első ütemben ennek az átépítése a legsürgősebb!

Nagykónyiban 1944. december 2-a után megszűntek a II. világháború fegyveres harcai, de előtte is, sajnos utána is sokan estek el az ütközetekben, a megtorlásokban, illetve 1945 januárjában a falunkból is sok személyt hurcoltak el a szovjet munkatáborokba úgynevezett „málenkij robotra”, ahonnét többen nem térhettek már haza.

Nagykónyi Község Önkormányzata és néhány helyi szervező kezdeményezi a Hősök szobra felújítását. Szeretnénk a felújítást tavaszra befejezni és 2015. május 9-én ünnepélyes keretek között átadni a II világháború befejezésének 70 –dik évfordulója alkalmából. A tervezett munkálatokat részben pályázati forrásból, illetve önkormányzati költségkeretből kívánjuk megvalósítani, de számítunk a Nagykónyiak és a Nagykónyiból elszármazottak adományaira is.

Ahogy az „aszegi kereszt” állítása is megmutatta, maradt még bennünk érzékenység elődeink értékeinek megőrzésére. Lehetőségeinkhez mérten anyagiakkal, illetve munkánk felajánlásával támogattuk elkészítését, amelyet Márton István prépost szentelt fel 2011. június 26-án.

Most is hasonló összefogást kérünk Mindenkitől, hogy 2015. május 9-re egy megújult, elhunyt szeretteink nevét, emlékét megőrző Hősök szobra álljon!

Kérünk Mindenkit, hogy az anyagi lehetőségéhez képest pénzadományával járuljon hozzá a szobor felállításához, hogy méltó emléket állíthassunk azoknak hősi halottaknak, elhurcoltaknak, akik életüket adták a Hazáért!

Második ütemben, a temetőben ledőlt és lebontott hármas kereszteket szeretnénk visszaállítani, eredeti állapotába, hogy emelje temetőnk szépségét, méltó nyughelye legyen az ott pihenő szeretteinknek. Ezeknek az ünnepélyes átadását, felszentelését november 1-re tervezzük, ha az anyagi feltételek teljesülnek.

A Hősök szobra restaurálásnak illetve a hármas kereszt munkálatainak tervezett üteméről, annak módjáról folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Az adománygyűjtésre elkülönített számlát nyitottunk!

Tisztelettel köszönjük az adományokat!

SZÁMLASZÁM: 11746029-15414461-10090002

Tisztelettel:Pusztai László

polgármester

Nagykónyi, 2014. december 1.