Rendőrségi hírek 2015. 04. 01- től 2015. 06. 20-ig. bezárólag:

Bűnügy:

– Hatóságunkhoz egy szülő tett bejelentést, hogy fiánál kábítószer gyanús törmeléket talált, valamint a fia kábult állapotban van. Ezen cselekmény miatt „Kábítószer birtoklásának vétségét” követte el. A házkutatás során a gyanús növényi törmelék lefoglalásra került.

– Nagykónyi község külterületén egy holland állampolgár közlekedett járművével vezetőként ittas állapotban. A járművet vezető férfi ezért előállításra került Tamásiba a Rendelőintézetbe vér és vizelet mintavételre, ellene büntetőeljárás indult „Ittas járművezetés” vétségének elkövetése miatt.

– Eljárás indult egy 23 éves helyi lakos ellen, aki egy 20 cm pengehosszúságú konyhakéssel felfegyverkezve bement egy másik helyi személy házának az udvarára, ahol a ház bejárati ajtaján a lakatpántot megrongálta, valamint a ház egyik ablakának üvegeit betörte, és annak redőnyét megrongálta. Innen eltávozott és út közben bement a egy másik helyi személy házának az udvarába, ahol a ház bejárati ajtajának ablaküvegét betörte. Erről a helyszínről eltávozott, majd megjelent egy harmadik helyi lakosnak a lakóházánál, ahol a kerítés kapuját rugdalni, rángatni kezdte és az udvaron tartózkodó lakosokat a nála lévő késsel a nyakának elvágásával és megöléssel megfenyegette. A cselekmény során az elkövető vágott sérüléseket szenvedett a bal alkarján, az általa elkövetett rongálásokkal 50.000 Ft alatti anyagi kárt okozott. Az elkövető előállításra került a Tamási Rendőrkapitányságra, majd gyanúsítotti kihallgatása után a Kapitányságvezető bűnügyi őrizetbe vette. Később a Rendőrség indítványozására a nyomozási bíró úgy döntött, hogy nem helyezi előzetes letartóztatásba az elkövetőt, így szabadítva lett. Ellene büntető és szabálysértési eljárások indultak.

– Egy nagykónyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki a sértett által 2015.05. hónap elején elveszített mobiltelefonját a jogszabályban meghatározott 8 napon belül nem adta le sem a sértettnek, sem pedig más hatóságnak talált tárgyként. A „Jogtalan elsajátítás bűncselekmény” elkövetése miatt indult eljárás. Az okozott kár 60. 000 Ft.

– Egy értényi lakos feljelentést tett egy nagykónyi lakos ellen, aki Nagykónyi, Nagy utcában, közterületen egy alkalommal megütötte, minek következtében 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. Cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen, ezért „Garázdaság” bűncselekmény elkövetése miatt eljárás indult a verekedő ellen. Az elkövető előállításra került a Tamási Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítotti kihallgatását foganatosították.

Szabálysértések:

– Bejelentés érkezett a nagykónyi Autósporta Benzinkútról, ugyanis ott megjelent egy ismeretlen személy egy olyan személygépkocsival, amelyre nem voltak felszerelve hatósági jelzések. Az ismeretlen személy a személygépkocsiját teletankolta, majd fizetés nélkül eltávozott a benzinkútról. Később elfogásra került, igazoltatása során kiderült, hogy személykörözés alatt áll, ezért a Tamási Rendőrkapitányságra lett előállítva további ügyintézés végrehajtása miatt.

– Egy helyi lakos feljelentést tett egy másik, szintén helyi lakos ellen, aki a Nagy utcában megállította és szidalmazta, továbbá 2 esetben leköpte őt. Az ügyben „Garázdaság” szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési eljárás indult.

– Egy szintén helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a sérelmére elkövetett „Jogtalan elsajátítás” szabálysértés elkövetése miatt, ugyanis az ismeretlen tettes a sértett tulajdonát képező és általa elveszített Nokia 301 típ. telefonját megtalálta és azóta a részére nem szolgáltatta vissza, illetve más hatóságnál sem adta le. A sértettnek ezáltal 18.000 Ft. kára keletkezett.

– Egy nagykónyi, medgyespusztai lakos Nagykónyi, Medgyespuszta és Tamási határában egy, a vadak etetésére szolgáló etetőből szemeskukoricát lopott. Vecsei János r. törzsőrmester a személyt tetten érte és intézkedés alá vonta. „Lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés” elkövetése miatt a személy 30. 000 Ft. pénzbírságra lett megbüntetve a helyszínen.

Közlekedés:

– Egy helyi lakos egy munkagéppel közlekedett a Nagy utcán. Haladása során figyelmen kívül hagyta járműve sajátosságait így a munkagépe elején rögzített markolókanállal neki ütközött az úttest jobb oldalán szabályosan várakozó személygépkocsi hátuljának. A baleset során személyi sérülés nem történt, de a személygépkocsi hátsó ablaküvege kitürt és a jármű rongálódott.

– Nagykónyi külterületén egy budapesti lakos elgázolt egy dámszarvast. Az ütközés során a járművében jelentős anyagi kár keletkezett.

– Egy újiregi lakos az általa vezetett személygépkocsival közlekedett a 61-es főúton Nagykónyi külterületén, Dombóvár irányába. A 68785 km/szelvényhez érve balra egy földesútra szándékozott bekanyarodni. Kanyarodása során nem adott elsőbbséget az őt már szabályosan előző siófoki lakos által vezetett személygépkocsinak, így összeütköztek. A baleset során személyi sérülés és a két járműben 1.500.000 Ft.-nyi anyagi kár keletkezett.

Egyéb:

– Bejelentést kaptam, hogy egy nagykónyi lakost napok óta nem láttak, illetve az előző napi ebédjét sem vitte be az udvaráról. A bevezetett intézkedések során megállapítást nyert, hogy a személy betegsége folytán kb. 2 nappal a megtalálása előtt természetes módon elhunyt.

Az orvos jelenlétében lefolytatott halottszemle megállapította, hogy idegenkezűség nem játszott közre a halál beálltában.

– Hatóságunkhoz bejelentés érkezett, hogy egy nagykónyi, medgyespusztai lakosnak öngyilkossági szándéka van. Kollégáim megjelentek a megadott lakcímen, ahol a melléképülethez siettek. Ott tapasztalták, hogy a mestergerendán egy meghurkolt kötél lógott. Közben megtalálták az ott lakó személyt is, aki elmondta, hogy ő fel akarja akasztani magát, mert elege lett az életből. További kérdésekre elmondta, hogy ha a kollégáim távoznak a házától akkor azonnal felköti magát, tehát nem volt hajlandó elállni az öngyilkossági szándékától. Az OMSZ munkatársai a személyt a Kaposvári Kórház Pszichiátriára szállították, ugyanis végül tényleg nem mondott la az öngyilkossági szándékáról.

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, kutyáikat tartsák becsukva, vagy más módon gondoskodjon mindenki arról, hogy a kutyája a közterületre ne tudjon kimenni, ott felügyelet nélkül ne kóboroljon. Ha ilyen esetet észlelünk, vagy kapunk bejelentést, akkor szabálysértési eljárást kezdeményezünk és az illető 5000 Ft-tól 150. 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető.

Nagykónyi, 2015. 06. 20.

Tisztelettel:

Papp Zsolt r. főtörzsőrmester

körzeti megbízott

Közzétéve: 2015.06.24. Richter Csaba